fbpx

Vzniká nová odlehčovací služba pro pečující rodiny

Péče o dlouhodobě nemocného člověka v domácím prostředí je velmi náročná. Navíc, když je nemocný plně odkázaný na pomoc druhých. Je zapotřebí často celodenní pohotovost a vysoké nasazení rodinných příslušníků. Ovšem i ti potřebují chvíle odpočinku, dopřát si dovolenou, a někdy i sami musí na operaci nebo do lázní, aby nabrali novou sílu pro důstojnou péči o svého nemocného. A v takových situacích si nevědí rady, jak zajistit po dobu nepřítomnosti péči o nemocného.

I proto podporujeme výstavbu nového zařízení pro odlehčovací službu, které umožní na přechodnou dobu plně se postarat o nemocného a pečujícím členům rodiny v jejich náročné službě odlehčit. Takovéto zařízení vznikne v Honkově ulici v Kuklenách. Hotova je již studie a nyní probíhá zpracování projektové dokumentace. Nové zařízení nahradí již nevyhovující odlehčovací službu provozovanou v Jungmannově ulici a nabídne vyšší kapacitu – celkem 35 lůžek.

Výstavba zařízení je v souladu s 5. plánem rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Hradec Králové na roky 2016-2018, který vznikal pod vedením Anny Maclové (Koalice pro Hradec), náměstkyně primátora mimo jiné i pro sociální věci, konkrétně s cílem 2.2 „Na území města je zajištěna síť sociálních služeb pro seniory poskytovaných pobytovou formou v potřebném rozsahu“ a opatřením 2.2.1 “ Zajistit dostatečné kapacity odlehčovací služby“. Město, které je investorem, by rádo získalo na tuto investici vyžadující cca 50 milionů, dotaci z IROP.

„Předpokládá se, že nové zařízení bude sloužit nejenom seniorům, ale i lidem mladším. Odbornou péči poskytne také lidem s demencemi i plně imobilním,“ upřesňuje informace o zařízení Prof. Jan Čáp, člen sociálně-zdravotní komise města za Koalici pro Hradec.

 

➡ Výsledky volebního programu 2014 – 18:  ✅33 splněno, 🕒 17 probíhá, ❌ 7 nesplněno. 👉 Více zde.

 
 
Připojte se