fbpx

Výstavba kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Dne 30. 6. 2011 podepsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Josef Dobeš, Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu pod názvem „Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové“.  Realizace projektu probíhala od července 2011 a plný provoz centra byl zahájen od akademického roku 2014/2015. Celkové způsobilé výdaje projektu dosahovaly přibližně 398,1 mil. Kč, z nichž investiční výdaje činily 372,1 mil. Kč a neinvestiční 26 mil. Kč.

Vybudování centra a jeho uvedení do provozu bylo z 85 % financováno EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 38,4 mil. Kč, 15% ve výši 59,7 mil. Kč bylo financováno ze Státního rozpočtu ČR. V této fázi spolupracoval Magistrát měla při výkupu pozemků.

Do nové budovy se přestěhovaly z Lékařské fakulty Ústav lékařské biologie a genetiky a Ústav lékařské biochemie a z Farmaceutické fakulty  Katedra sociální a klinické farmacie a Katedra biologických a lékařských věd. Aby bylo možno programově a prostorově propojit dvě dislokované fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové – LF HK a FaF je nutné Kampus dostavět.

Prostředky na dostavbu Kampusu, v celkové výši cca 2 mld. Kč, bude Univerzita Karlova čerpat z prostředků Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), přičemž pro úspěšné čerpání těchto prostředků musí ke kolaudaci druhé etapy dojít nejpozději do 31. 12. 2022 a další termín, který je pro realizaci stěžejní, je podání Žádosti o dotaci (dále jen „ŽoD“) do září 2018. Součástí této ŽoD musí být územní rozhodnutí a podaná žádost o stavební povolení.

Univerzita Karlova podepsala Memorandum o spolupráci s městem Hradec Králové i Královéhradeckým krajem. Toto se ale v praxi ukázalo jako kontraproduktivní. Když se odvolala majitelka sousedního pozemku proti územnímu rozhodnutí, krajský úřad odmítl spor rozhodnout s tím, že díky tomuto memorandu podjatý. Proto bylo Memorandum vypovězeno s městem a připravuje se jeho vypovězení krajem. Termíny pro výstavbu tak, byla mohla být vyčerpána dotace do roku 2022, jsou již velmi napjaté.

 

➡ Výsledky volebního programu 2014 – 18:  ✅33 splněno, 🕒 17 probíhá, ❌ 7 nesplněno. 👉 Více zde.

 
 
Připojte se