fbpx

Návrhy a připomínky ke 4. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové

Připomínky a návrhy k 4. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové dne 15. ledna 2019.

4. Výbor pro územní plánování, rozvoj a investice města

V návrhu nejsou oproti deklaracím nezávislé (mimohradecké) architektonické kapacity.

Obáváme se, že rozsah práce výboru je příliš široký. Měl by se zaměřit na územní plánování a koncepční architektonický rozvoj města. Proto navrhujeme zřídit výbor pro majetek, investice a rozvoj bydlení jako další výbor zastupitelstva. Jeho náplní by měla být správa majetku, investice včetně dotační politiky a rozvoj dostupného bydlení, startovací a sociální byty.

20. Prodej pozemku spol GOLEM

Podle stávajícího územního plánu i návrhu nového jsou pozemky 12/22 I 12/23 zastavitelné spojení s pozemkem 10/33 může vzniknout pozemek k zastavení. Chodník lze přesunout ke komunikaci. Jaká je cena chodníku?

26. Schválení druhu, režimu a zadávacích podmínek ve veřejné zakázce „Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové“ 

Má být jediným kritériem cena nákladů životního cyklu? Nelze postihnout kvalitu a délku záruky?

Jan Čáp

 
 
Připojte se