fbpx

Sociální služby na míru

Síť sociálních služeb se v Hradci Králové plánuje dle skutečných potřeb lidí zde žijících. Proces komunitního plánu byl odstartován v roce 2004. Březnové zastupitelstvo schválilo již 6. plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Hradec Králové na období 2019 – 2021.

Hradec Králové v minulosti dvakrát, i díky výraznému rozvoji sociálních a navazujících služeb, vyhrál soutěž Obec přátelská rodině a loni i Obec přátelská seniorům (dva z nich za působení  Anny Maclové v roli náměstkyně pro sociální věci a zdravotnictví). I přesto má před sebou nové úkoly. V plánu se proto objevují cíle zaměřené např. na rozvoj chráněného a podporovaného bydlení, denních stacionářů pro seniory i lidi se zdravotním postižením, podpora hospicové péče, podpora zaměstnanosti lidí ohrožených na trhu práce.

Za naši Koalici pro Hradec žádáme, aby se při výstavbě fotbalového stadionu, rekonstrukce Velkého náměstí a Benešovy třídy neopomnělo najít dostatek finančních prostředků i pro oblast sociální a aby se pokračovalo v projektech nastartovaných minulým vedením – zejména ve výstavbě nového zařízení odlehčovací služby v Honkově ulici, bytů pro seniory v Kuklenách, sociálních bytů na Pražské tř.

Také bychom uvítali, aby se vyčlenily další byty pro chráněné a podporované bydlení a navýšila se kapacita startovacích bytů pro mladé rodiny.

Doporučujeme vedení města, aby prosazovalo při tvorbě nových programových priorit pro čerpání evropských dotací v nadcházejícím období 2021-2027 oblast sociálně-zdravotní a oblast bydlení.

Určitě se do budoucna nevyhneme navýšení kapacity pobytových zařízení pro seniory, odlehčovací služby, dobré je podpořit také výstavbu lůžkového hospice.

Očekává se také, že město navýší svůj podíl ve vyrovnávacích platbách na území města provozovaných sociálních služeb. I to vyplývá z analýz potřebnosti 6. komunitního plánu. Plán lze nalézt na www.hradeckralove.org.

Zastupitelský klub Koalice pro Hradec

 
 
Připojte se