fbpx

Rozvoj sociálních a navazujících služeb pro potřebné, není náhodný

O aktuální nabídku sociálních služeb se začne člověk zajímat až ve chvíli, když se on nebo jeho blízcí dostanou do situace způsobené nemocí, zdravotním postižením nebo nenadálou krizí, ve které si nedokáže poradit sám ani s případnou podporou rodiny či přátel. Např. potřebuje pomoci s péčí o své rodiče, kteří ztrácejí z důvodu ubývajících sil sebeoblužnost, narodí se mu dítě ohrožené na vývoji, octne se v partnerské krizi, zadluží se a neví, co dál… Takových situací je celá řada.

Naštěstí v Hradci Králové se lze obrátit na sociální pracovníky magistrátu města nebo na některou ze široké škály sociálních služeb, které nabízejí odbornou pomoc různým cílovým skupinám. Jejich přehled – adresář naleznete na webové adrese https://www.hradeckralove.org/file/8046/.

„Stávající síť sociálních služeb na území města je výsledkem procesu komunitního plánování probíhajícího již od roku 2002, kdy odborníci ve spolupráci s veřejností tvoří plán na základě průběžného poznávání a hodnocení konkrétních potřeb občanů, vůle poskytovatelů i možností donátorů. V současné době zpracováváme různá data pro analytickou část 6. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb pro období 2019-2021,“ přibližuje aktuální stav Anna Maclová (Koalice pro Hradec), náměstkyně primátora pro sociální věci a zdravotnictví.

Za sebe momentálně za priority považuji zejména navýšit kapacitu odlehčovací služby, chráněného bydlení, denních stacionářů a pobytovou službu pro seniory,  rozšířit nabídku služeb pro autisty a podpořit vznik centra duševního zdraví v rámci reformy psychiatrické péče i  kamenného hospice,“ dodává.

Stávající 5. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb na období 2016-2018 naleznete na  https://www.hradeckralove.org/file/9918/.

 

➡ Výsledky volebního programu 2014 – 18:  ✅33 splněno, 🕒 17 probíhá, ❌ 7 nesplněno. 👉 Více zde.

 
 
Připojte se