fbpx

ROUDNIČKA

Nečekanou diskusi na 4. jednání zastupitelstva města Hradec Králové vyvolal návrh odpovědi náměstka Martina Hanouska na žádost Komise místní samosprávy (dále jen KMS) Roudnička. Ta prostřednictvím předsedy pana Vaňury požádala o zastavení prodeje tamního městského pozemku Královéhradeckému kraji pro výstavbu Domova pro osoby se zdravotním postižením, přičemž sama před lety o zablokování pozemku pro sociální účely žádala.

Po vystoupení náměstka Hanouska jsem doplnila několik informací o jednáních s KMS v minulosti a přítomné kolegyně a kolegy jsem rovněž vyzvala k podpoře projektu kraje, v tomto případě ke schválení odpovědi. Po ukončení diskuse k tomuto tématu se velice nestandardním způsobem přihlásil o slovo předseda KMS Miroslav Vaňura. Ve svém vystoupení vyslovil nesouhlas se záměrem kraje a nařknul mne ze lži. Podle něj prý o zařazení pozemků pro sociální účely žádalo město a nikoliv KMS.

S tímto nemohu souhlasit. Dobře si pamatuji, jak jsme byli v roce 2012 panem Vaňurou vyzváni k jednání a spolu s vedoucím odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dr. Šimůnkem, jsme se osobně na místě seznámili se zájmem KMS vymezit pozemky pro sociální účely, a také s požadavky KMS vybudovat zde mimo jiné i prodejnu, společenský sál a zázemí pro KMS. Vzhledem k tomu, že se po několik let nepovedlo najít zájemce o  vybudování prodejny v této lokalitě, bylo od tohoto záměru upuštěno. S Královéhradeckým krajem však bylo dohodnuto, že v rámci budoucího sociálního zařízení vznikne samostatný prostor pro zázemí KMS.

V rámci diskuse zastupitelů v závěru jednání zastupitelstva města jsem díky technice přečetla přítomným alespoň některé části žádosti, kterou jsem v květnu 2012 obdržela od pana Vaňury, předsedy KMS.

Cituji:

„Vážená paní náměstkyně,

obracím se na Vás se žádostí o vymezení pozemku v katastru městské části Roudnička jako plochy pro sociální služby. Na tomto pozemku se v současné době nachází budova bývalého Městského národního výboru oficiálně vedená jako Požární zbrojnice. Budovu Komise místní samosprávy již léta nevyužívá, budova je v podstatě neobyvatelná v dezolátním stavu a je v ní umístěna jen hlasatelna místního rozhlasu.   …..“

V dalším textu jsou vyjádřeny již výše uvedené požadavky KMS – prodejna, sál, zázemí pro KMS.

Cituji dále

„…. Proto se na Vás, paní náměstkyně, obracíme s návrhem spojit objekt KMS s objektem sociálních služeb. Obracíme se na Vás s žádostí o vymezení celého pozemku v rámci ploch občanského vybavení (jedná se o minimálně 2, možná 3 stavební parcely) pro sociální služby v souladu s usnesením zastupitelstva č. ZM/2009/1903  (správně má být ZM/2010/1903) (Zadání územního plánu bod e.3.7.)…..“

Následně tuto žádost KMS dne 17.5.2012 projednala Sociálně-zdravotní komise rady města a doporučila tento pozemek vymezit pro sociální účely.

Diskutovaný návrh odpovědi náměstka Hanouska adresovaný KMS zastupitelstvo města nakonec schválilo, čímž však neuzavřelo možnost dalšího jednání s KMS.

I naší snahou je, aby občané včetně těch, kteří bydlí v Roudničce, byli spokojeni. Nejsme však schopni vyhovět vždy všem přáním. Navrhované řešení – vybudovat zařízení sociálních služeb, (o určení pozemku pro tento účel KMS původně žádala), se samostatným prostorem pro zázemí KMS – považuji za přijatelný kompromis. Město těžko může budovat prodejny, a také společenské sály, které jsou k využití jen párkrát v roce. Navíc v Roudničce dostatnou příležitost nalézt svůj domov lidé, kteří to mají v životě někdy hodně těžké. A právě v této lokalitě, věřím, že budou místními přijati. A jsem přesvědčena, že vstřícné společné sdílení obohatí všechny.

A. Maclová

 
 
Připojte se