fbpx

Pro lepší život královéhradeckých seniorů

Jednou z priorit města Hradec Králové obsažených v základních strategických dokumentech je snaha trvale zlepšovat kvalitu života seniorů.

Samostatnou kapitolu pro hledání řešení tvoří nejrůznější problémy seniorů spojené s bydlením, zejména v domech soukromých majitelů po deregulaci nájemného. I z toho důvodu mimo jiné byla pod vedením Anny Maclové (Koalice pro Hradec), náměstkyně primátora mimo jiné i pro sociální věci a zdravotnictví, zpracována Koncepce specifických forem bydlení v Hradci Králové, schválena zastupitelstvem města 28.1.2014.

Jednou z cílových skupin, jejichž stabilitu bydlení koncepce sleduje, jsou senioři. Považujeme za vhodné, aby město navýšilo kapacitu nízko-nákladových malometrážních bytů, ve kterých mohou senioři spokojeně žít až do konce svého života, v případě potřeby péče s pomocí terénních zdravotních a sociálních služeb.

Město pronajímá téměř 600 bytů seniorům např. v Harmonii I, v penzionu pro důchodce v Jungmannově ulici, Pod Zámečkem, v Rybově, Bezručově ul. či v Zámostí. Vnímáme potřebu tuto kapacitu navýšit a k tomu chceme přispět již nyní připravovanou výstavbou objektu Harmonie III v Kuklenách. Projekt je v současné době ve fázi přípravy dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení,“ prozradila náměstkyně Maclová.

 

➡ Výsledky volebního programu 2014 – 18:  ✅33 splněno, 🕒 17 probíhá, ❌ 7 nesplněno. 👉 Více zde.

 
 
Připojte se