fbpx

Naši zástupci v orgánech města Hradec Králové

Zastupitelstvo města Hradec Králové 2014-2018:
 • Ing. Anna MACLOVÁ, náměstkyně primátora pro sociální věci, zdravotnictví, kulturu a cestovní ruch, předsedkyně dozorčí rady Klicperova divadla o.p.s., Hradec Králové, členka dozorčí rady Filharmonie Hradec Králové o.p.s. (anna.maclova@mmhk.cz), web www.maclova.cz
 • prof. PhDr. Zdeněk PŮLPÁN, CSc., zastupitel (zdenek.pulpan@mmhk.cz)
Členové výborů zastupitelstva, komisí rady a orgánů subjektů založených nebo zřízených městem ve volebním období 2014-2018:
 • Radek BALCÁREK, komise pro rozvoj cestovního ruchu
 • Mgr. Lenka BURÝŠKOVÁ, komise pro rodinu a sociální prevenci
 • Ing. Bohuslav ČÁP, komise sportovní
 • prof. MUDr. Jan ČÁP, CSc., komise sociálně-zdravotní
 • Ing. Růžena DIVECKÁ, komise pro životní prostředí (předsedkyně), členka představenstva Hradeckých služeb, a.s., Hradec Králové
 • Ing. arch. Jan FALTA, výbor pro územní plánování a rozvoj města
 • RNDr. Daniel JEZBERA, výbor kontrolní
 • Ing. Pavel LISÝ, komise pro informatiku
 • Ing. Robert MŰLLER, komise pro Program regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny a městské památky
 • MUDr. Jaroslav PAVLATA, Ph.D., předseda představenstva Leteckých služeb Hradec Králové, a.s.
 • Josef PODHAJSKÝ, komise kulturní
 • Vladimír PODZIMEK, komise pro dopravu
 • David SMETANA, výbor finanční
 • Mgr. Hana ŠIMÁČKOVÁ, komise pro výchovu a vzdělávání
 • Radek VOHLÍDKA, komise pro majetek a rozvoj bydlení, člen dozorčí rady Bohemian Waste Management, a.s., Hradec Králové
Připojte se