fbpx

Vladimír Podzimek

Vladimír Podzimek

Oblast znalostí

Doprava

Politická příslušnost a kandidatura

KDU-ČSL

Povolání

Automechanik, řidič MHD z povolání, nyní v důchodu.

Proč kandiduji

Kandiduji proto, aby se ve společnosti prosadilo právo a spravedlnost pro všechny občany bez rozdílu
jejich rasové a náboženské orientace. Aby pokračoval trend, který započal v roce 1989.
V současné době jako jeden z největších problémů Hradce Králové vidím ve velké přetíženosti
dopravy v celém městě. Těžké je nalézt ideální řešení. Jedním z podpůrných prvků by mohlo být další
zvýhodnění MHD. K tomuto problému se již mnoho diskutovalo, ale k žádném zásadnímu řešení se
dosud nedospělo. Pokud bude tento stav nadále pokračovat, určitě se v krátkém čase dožijeme
nepříjemných překvapení, která stejně budeme muset začít řešit. Jsou u nás města, která se s tímto
problémem dokázala vypořádat, a to i za cenu omezení individuální dopravy.
A co se týče Velkého náměstí, je smutnou ironií to, že v roce stého výročí založení republiky se máme
dívat na ostudu města. Jeho připravenou rekonstrukci dokázalo několik jedinců na léta zablokovat.

Stručný životopis, představení se

Narodil jsem se 26.5.1948. Po absolvování základní devítileté školy jsem se učil automechanikem v
ČSAD. Zde jsem pracoval až do roku 1973. Poté jsem nastoupil do Dopravního podniku města Hradec
Králové, kde jsem pracoval jako řidič MHD až do roku 2009, kdy jsem odešel do důchodu. Celý život
se věnuji problematice dopravy.
Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech
Člen KDU-ČSL od r. 1968, předseda okresního výboru. V současnosti člen dopravní komise při radě
města.

Kontakt

E-mail: podzimek1948@email.cz

 
 
Připojte se