fbpx

Václav Bláha

Václav Bláha

Oblast znalostí

Právo

Politická příslušnost a kandidatura

KDU-ČSL

Povolání

Student Právnické fakulty Univerzity Karlovy, odborný asistent v advokátní kanceláři.

Proč kandiduji

Svoji kandidaturou bych rád podpořil program Koalice pro Hradec Králové. V případě mého zvolení
budu usilovat o to, aby naše město bylo i nadále městem s příznivými podmínkami pro život všech
občanů, zejména mladých rodin s dětmi. V tomto směru podpořím investiční výstavbu startovacích
bytů, rozvoj mateřských a základních škol spravovaných nejen městem, výstavbu a rekonstrukci
dětských hřišť a sportovišť. Preferuji vyrovnaný rozpočet města, citlivou rekonstrukci Velkého
náměstí, opravu místních komunikací a výstavbu nových parkovacích míst.

Stručný životopis, představení se

Pocházím z Hradce Králové, v roce 2011 jsem absolvoval Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína
v Hradci Králové. V současné době studuji na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a jsem
zaměstnancem advokátní kanceláře Mgr. Stanislava Hykyše, advokáta a společnosti Diecézní lesy
Hradec Králové, s.r.o. Do prosince 2017 jsem byl zaměstnancem na právním odboru Biskupství
královéhradeckého.

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností

Spolupořádám křesťanský dětský tábor Ratolest, jsem členem Salve z.s., členem Společnosti pro
církevní právo, jednatelem společnosti ba consulting – cz s.r.o.

Kontakt

E-mail: vaclav.blaha.hk@seznam.cz
Fcb: Václav Bláha

 
 
Připojte se