fbpx

RNDr. Daniel Jezbera

RNDr. Daniel Jezbera

Oblast znalostí

Moderní technologie, vzdělávání, ekonomika, historie, památky.

Politická příslušnost a kandidatura

KDU-ČSL

Povolání

Fyzik, vysokoškolský učitel.

Proč kandiduji

Jsem narozen v Hradci Králové a celý život (i v dobách socializmu) jsem se zajímal o věci veřejné. Jsem
přesvědčen, že lidé by se měli zapojit do dění ve své zemi a ve své obci a zapojení v politických
stranách a ve volbách je legitimní součástí občanské angažovanosti. V oblasti komunální politiky v
Hradci Králové bych rád přispěl ke komplexnímu pohledu při rozhodování o otázkách města. Tím chci
říci, že nejsem příznivcem teatrálních projektů, ale snažím se pečlivě vážit přínosy i náklady každého
projektu a nezapomínat na všechny aspekty života města i zájmy okrajových čtvrtí. Myslím si, že díky
svému vzdělání a profesi mám procvičené analytické myšlení, které bych rád uplatnil při odhalování
pro město nevýhodných smluv a dohod. Ve velké politice jsem přesvědčen, že pro rozvoj společnosti
je nezbytná morálka, tolerance a konzervativní hodnoty.

Stručný životopis, představení se

Jsem narozen 16.8.1963 v Hradci Králové, vystudoval jsem gymnázium J. K. Tyla, po maturitě
Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor fyzikální mikroelektronika. V roce 1986 jsem nastoupil do
Výzkumného ústavu elektrotechnické keramiky v Hradci Králové, kde jsem postupně pracoval na
rentgenovské difrakci, vývoji piezokeramiky a vývoji hybridních integrovaných obvodů. Od roku 1992
jsem pracoval v oblasti IT, nejprve ve firmě ORTEX, později jako soukromý podnikatel. Dělal jsem
administrátora operačního systému UNIX a později zaváděl a spravoval internet. Od r. 2004 učím
fyziku na UHK, věnuji se fyzikálním měřením a lékařské biofyzice. Mezi mé zájmy patří politika,
historie a památky.

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech

KDU-ČSL, Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Komise rady města – pro dotace a
investiční akce města, Kontrolní výbor zastupitelstva města Hradce Králové, dozorčí rada Občanského
poradenského střediska

Kontakty

E-mail: Daniel.Jezbera@uhk.cz

 
 
Připojte se