fbpx

prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.

prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.


 

Oblast znalostí

Zdravotnictví, sociální politika.

Politická příslušnost a kandidatura

KDU ČSL (od roku 1996).

Povolání

Lékař, vysokoškolský učitel.

Proč kandiduji

Důvodem mojí kandidatury je snaha angažovat se zejména v sociální politice, zajistit dostupné
sociální služby i nadále při narůstajících finančních nárocích a dostatek služeb pro dlouhodobě
nemocné a umírající.

Stručný životopis, představení se

Narozen 1953 v rodině lékaře. Od ukončení VŠ pracuji ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové jako
internista, endokrinolog.

Po roce 1989 bylo možné získat i vědecko-pedagogické tituly docent a profesor.
Jsem ženatý a mám dva dospělé syny.

Občanská angažovanost a působení v komicích a výborech, v orgánech společností

V letech 1990-1998 jsem se angažoval v komunální politice a byl i členem rady města. Již 6 volebních
období jsem členem komise rady města sociálně-zdravotní.

Dlouholetý člen výboru Endokrinologické společnosti ČLS JEP.

Kontakt

E-mail: capj@lfhk.cuni.cz

Fcb: Jan Čáp 

 
 
Připojte se