fbpx

Ing. Pavel Lisý

Ing. Pavel Lisý

Oblast znalostí

IT, turistika, sport.

 

Politická příslušnost a kandidatura

Bez politické příslušnosti, kandidát za KDU-ČSL.

 

Povolání

Projektant, správce počítačových sítí.

 

Proč kandiduji

Jsem přesvědčen o tom, že navzdory současným trendům, může ke zlepšení stavu naší společnosti i
našeho města pomoci pouze návrat k tradičním hodnotám, kterými jsou láska k pravdě, poctivost,
pracovitost a osobní nasazení jednotlivců. Je to věc každého z nás, žádní politici to za nás neudělají.
Vidím, že k rozvoji a dobrému fungování města je nutné mít na důležitých místech volených orgánů,
magistrátu i městských organizací schopné lidi, kteří se nebojí mít vizi, která sahá až za hranice
volebního období, jsou ochotní za ní jít, i když je to bude něco stát. Jsem zároveň přesvědčen, že věci
pozitivně ovlivňovat může člověk, i když není zvolen, a na tom chci pracovat a nadchnout pro to i
další.

 

Stručný životopis, představení se

Jsem absolventem ČVUT Fakulty stavební, obor Konstrukce a dopravní stavby. Po krátké praxi jsem
změnil obor a začal pracovat v IT, což se stalo i mým koníčkem.
S mojí ženou Petrou máme 5 dnes již většinou dospělých dětí. Rádi cestujeme a poznáváme jiná
místa, jak v naší zemi i v zahraničí. V Hradci Králové žijeme oba od svého dětství a máme své město
rádi. Srovnáním s jinými městy a kraji si uvědomujeme, v jak krásném městě můžeme žít a mě osobně
toto vede k snaze přispět k jeho dalšímu rozvoji.
Již 15 let se v Hradci Králové podílím na budování Apoštolské církve Element, která se snaží
srozumitelnou formou přinést křesťanské poselství všem lidem a pomoci jim tak získat pevný základ v
současném rychle se měnícím světě.
Ve volném čase čtu pro poučení. Při dlouhých bězích v okolí Hradce rád přemýšlím nebo diskutuji s
přáteli.

 

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech

  • Za Koalici pro Hradec působím v komisi Rady města pro informatiku a jsem členem dozorčí rady
  • Tepelného hospodářství HK

 

Kontakt
E-mail: pavel.lisy@gmail.com
FCB: https://www.facebook.com/pavel.lisy

 
 
Připojte se