fbpx

MUDr. Jaroslav Pavlata, Ph.D.

MUDr. Jaroslav Pavlata, Ph.D.

Oblast znalostí

Zdravotnictví, sportovní letectví.

Politická příslušnost a kandidatura

Bez stranické příslušnosti, kandidát za KDU-ČSL.

Povolání

Lékař, ortoped.

Proč kandiduji

Vzhledem ke své odbornosti a dlouholeté praxi ortopeda ve fakultní nemocnici mám jasnou
představu o potřebách nemocných. Proto budu nadále usilovat o kvalitu, další rozvoj a dostupnost
zdravotnické péče pro naše občany. Budu také podporovat rozvoj domácí hospicové péče.
V Hradci Králové chci přispět k racionálnímu rozvoji letiště a vytvořit vstřícné podmínky pro leteckou
dopravu malých dopravních letadel, která bude přínosem pro město i kraj zvýšením atraktivity a
dostupnosti pro zájemce o náš region jak ve smyslu turistiky, tak i podnikatelských aktivit. Dále budu
podporovat, v současné době již vysoce kvalifikovaný, výcvik profesionálních i sportovních
pilotů. Stejně tak budu podporovat rozvoj podnikání v letecké výrobě, která dosáhla u místních firem
světové úrovně. Chci otevřít letiště veřejnosti navázáním na tradici Masarykovy letecké ligy. Proto se
budu zasazovat o rozšíření možností účastnit se leteckého výcviku mládeže.
Jako nestraník podporuji program KDU-ČSL.

Stručný životopis, představení se

Narozen v roce 1962 v Hradci Králové. Po ukončení Lékařské fakulty University Karlovy v Hradci
Králové jsem dva roky pracoval jako lékař na ortopedii v České Lípě, od roku 1989 dosud na
Ortopedické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Působím jako vysokoškolský učitel na
Lékařské fakultě UK Hradec Králové. Provozuji také soukromou lékařskou praxi.

 

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností

Letecké služby Hradec Králové a.s., předseda představenstva

Kontakt

E-mail: uul@seznam.cz

 
 
Připojte se