fbpx

MUDr. Jan Nožička, Ph.D.

MUDr. Jan Nožička, Ph.D.

Oblast znalostí

Zdravotnictví, školství

Politická příslušnost a kandidatura

Bez politické příslušnosti, kandidát za KDU-ČSL.

Povolání

Soukromý lékař

Proč kandiduji

Rozhodně nemám ambice zasahovat do většiny oblastí života obyvatel města Hradce Králové, ale chci
se zasadit o tři změny:
1. změna systému parkování na území města – je zcela anomální, aby se část
kapacity městské policie místo ochrany pořádku ve městě, trvale věnovala šikanování parkujících
řidičů za účelem podpory soukromé firmy provozující parkovací systém ve městě
2. úplný zákaz veškerého hazardu na území města – výrazně zredukuje přidruženou
kriminalitu (od sběračství kovů až po loupežná přepadení) působenou sociálně neadaptovanými a
díky hazardu finančně zkrachovalými jedinci
3. zajištění dostatečné kapacity předškolských zařízení – je základní sociální povinností
města, které tímto způsobem může zásadně přispět ke zvýšení zaměstnatelnosti rodičů předškolních
dětí.

Stručný životopis, představení se

Od svého narození v červnu 1965 jsem celý život, kromě období základní vojenské služby, prožil v
Hradci Králové. Během těchto 49 let jsem postupně bydlel v centrální části, dále na sídlišti Moravské
Předměstí a v současné době v rodinném domě Malšovicích, a tak jsem schopen vnímat potřeby
občanů z různých částí města. Vzhledem k tomu, že jsem kompletní školskou soustavu – od jeslí až po
lékařskou fakultu v Hradci Králové – absolvoval na území našeho města a navíc díky relativně
významnému počtu přátel mezi pedagogy, jsem dobře obeznámen s problematikou školství ve
městě.

Vytvořit ideální model fungování jednotlivých aspektů života ve městě je nemožné. Nicméně
díky svému minulému (před 20 lety) působení v zastupitelstvu města HK, jsem byl při svých
pobytech v zahraničí (Evropa, Austrálie, USA, Afrika) schopen srovnávat fungování
jednotlivých systémů v cizích zemích a u nás doma.
V profesionální kariéře jsem v minulosti pracoval jako lékař a učitel na lékařské fakultě i zdravotnické
škole. Od roku 2004 provozuji soukromou zdravotnickou laboratoř histologie a cytologie o 20
zaměstnancích.

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech

V minulých letech jsem působil jako člen školské rady Biskupského Gymnázia Bohuslava Balbína v
Hradci Králové.

Kontakt

E-mail: nozickaj@seznam.cz

 
 
Připojte se