fbpx

Mgr. Petr Beneš

Mgr. Petr Beneš

Oblast znalostí

Vzdělávání, přírodní vědy (matematika, zeměpis), skauting.

Politická příslušnost a kandidatura

KDU-ČSL

Povolání

Středoškolský učitel

Proč kandiduji

Hradec Králové považuji již od svého dětství za krásné město ideální pro život. Zcela jsem se o tom
přesvědčil před osmi lety, kdy jsem se sem přestěhoval z orlického podhůří. Oba moji synové jsou již
rozenými Hradečáky a přál bych si, aby za to v budoucnu byli vždy rádi. Proto považuji za důležité mít
dlouhodobě ve vedení města nejen schopné, ale i morálně odpovědné lidi, kteří budou o Hradec
pečovat nikoliv ke svému prospěchu, ale zejména ku prospěchu jeho obyvatel. Koalice pro Hradec
z mého pohledu takové osobnosti zahrnuje. Z mého pohledu velmi závažná současná politická situace
v naší zemi přispěla k tomu, že jsem se ji tentokrát rozhodl podpořit nejen svým hlasem, ale rovněž
osobní účastí na kandidátce. Zastávám silný názor, že naše město nepotřebuje od svých zvolených
zastupitelů slyšet populistické sliby, ale zejména vidět odpovědnou a svědomitou práci. Pevně věřím,
že mám v tomto ohledu co nabídnout. Za svůj osobní cíl si kladu přilákat k volbám rovněž mladé
voliče, u nichž často vidím jistou míru skepse ze současné společenské atmosféry v naší republice.

Stručný životopis, představení se

Narodil jsem se v Náchodě, pocházím z Dobrušky, kde jsem vystudoval gymnázium a byl dlouhá léta
angažován v tamním skautském středisku (vedení oddílů a táborů, PR činnost střediska).
Vysokoškolský titul jsem získal na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně (obor
Učitelství matematiky a geografie pro střední školy), ihned po ukončení studia jsem nastoupil na
Biskupské gymnázium v Hradci Králové, kde působím dodnes. Jsem ženatý, s manželkou Veronikou
žijeme v Hradci 8 let. Máme dvě děti (Ondřej, téměř 3 roky a Martin, 1 rok). Mezi mé záliby patří běh,
poslední dva roky jsem se aktivně zúčastnil Hradeckého půlmaratonu, na jehož start jsem přihlášen i
letos.

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností

Vedoucí předmětové komise matematiky na Biskupském gymnáziu, člen školské rady tamtéž.

Kontakt

E-mail: petr.benes@bisgymbb.cz

 
 
Připojte se