fbpx

Mgr. Lucie Luštincová

Mgr. Lucie Luštincová

Oblast znalostí

Přírodní vědy, ekologie

Politická příslušnost a kandidatura

Bez politické příslušnosti, kandidátka za Nestraníky.

Povolání:

Středoškolská učitelka (biologie, chemie, zeměpis), nyní na rodičovské dovolené.

Proč kandiduji

Chtěla bych prosadit zodpovědnější zacházení se zelení ve městě, podpořit vznik dalších
a bezpečnějších cyklostezek. Zajistit, aby se architektonické soutěže a sledování konceptu města při
stavění nových veřejných budov staly samozřejmostí. Ráda bych podpořila větší investice do kultury
a vzdělávání a také se zvláštním důrazem vznik nových pracovních míst a podnikatelských příležitostí
pro absolventy vysokých škol.

Stručný životopis, představení se

Jsem absolventkou Univerzity Hradec Králové v oborech biologie, chemie, zeměpis. Během studia
jsem absolvovala stáž na německé univerzitě Erlangen-Nürnberg, kde se mi podařilo rozšířit jazykové
znalosti a nabrat životní i studijní zkušenosti. V předchozích letech jsem také působila jako au pair ve
Francii, Belgii a Švýcarsku.

S mým studiem souvisí také zájem o ochranu přírodního bohatství našeho města, který se promítá i
do sledování městské zeleně a živočichů. Mezi mé další zájmy patří hudba, čtení. Většinu času v
současné době zabírá péče o dvě děti a příprava na povolání učitelky.

Kontakt

E-mail: lucie.lustincova@gmail.com

 
 
Připojte se