fbpx

Mgr. Jana Pechancová

Mgr. Jana Pechancová

Oblast znalostí

Projektové řízení, vydavatelská činnost, práce s PC a grafická činnost, pedagogika.

Politická příslušnost a kandidatura

bez politické příslušnosti, kandidátka za KDU-ČSL.

Povolání

Tajemnice Královéhradecké diecéze Církve československé husitské

Proč kandiduji

Bohužel nemohu napsat, že jako královéhradecký rodák se cítím životně svázána s tímto městem…
V Hradci Králové bydlím teprve čtvrtým rokem, ale od samého počátku, kdy jsem toto město měla
možnost blíže poznat, jsem si je zamilovala. Prvorepubliková architektura, spousta zeleně, čistota a
pečlivá úprava prostranství, vlídní a usměvaví lidé – alespoň tak na mě působil a stále působí Hradec
Králové ve srovnání s městy na severu Čech a Moravy, kde jsem měla možnost pobývat v minulosti.
Program Koalice pro Hradec je mi blízký a líbí se mi nasazení pro věc našich předních kandidátů. Ráda
je podpořím, a pokud budu umět městu Hradec Králové svými dosavadními zkušenostmi pomoci,
ráda tak učiním.

Stručný životopis, představení se

Pocházím z Nového Jičína. Po ukončení základní osmileté školy jsem vystudovala Střední
polygrafickou školu v Olomouci. V oboru typograf jsem působila jen krátce, a protože mě vždy
zajímala umělecká řemesla, naučila jsem se vázat knihy a pracovala jsem v knihařství. Po mateřské
dovolené jsem se věnovala výrobě loutek a hrála jsem v loutkovém Divadle z půdy. Současně jsem
začala dálkově studovat na Technické univerzitě v Liberci a v roce 2002 jsem ukončila vysokoškolské
studium na Pedagogické fakultě, obor učitelství I. stupně se zaměřením na specifické poruchy učení a
chování. Na prvním stupni jsem učila 19 let. Po přestěhování do Hradce Králové jsem začala pracovat
v Královéhradecké diecézi Církve československé husitské jako metodik pro náboženské obce, nyní
působím jako tajemník. Mám na starosti řízení diecézních projektů a nejrůznějších akcí, k další
významné oblasti mého zaměstnání patří vydávání publikací aj.

Nejdelší část života (22 let) naše rodina prožila v Českém Dubu, kde manžel působil jako farář.
K našim zájmům patřilo divadlo, rádi jsme se věnovali divadlu loutkovému a ochotnickému. Obě, nyní
již dospělé dcery Sára a Eliška, navštěvovaly divadelní kroužek, který jsem několik let vedla. V roce
2013 se nám zásadně změnil život, když se manžel Pavel stal biskupem CČSH Královéhradecké
diecéze.

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností

Předsedkyně občanského sdružení Ještěrka – Život pod Ještědem, předsedkyně správní rady AMBRA
– střediska Husitské diakonie v Hradci Králové,  garant a odpovědná redaktorka nakladatelství

Kontakt

E-mail: pechancovajana@seznam.cz
Fcb: Jana Pechancová

 
 
Připojte se