fbpx

Mgr. Iva Vojkůvková

Mgr. Iva Vojkůvková

Oblast znalostí

Školství, spolková činnost.

Politická příslušnost a kandidatura

Bez politické příslušnosti, kandidátka KDU-ČSL.

Povolání

Akademický pracovník Fakulty informatiky a managementu UHK.

Proč kandiduji

V Hradci Králové žiji od narození a považuji ho za dobré místo k životu. Vítám příležitost přispět
osobně k tomu, aby se stal místem výborným a dostál tak pověsti „salonu republiky“. Nabídnout
mohu své zkušenosti z 25 let praxe ve školství a z aktivního působení ve spolkové činnosti. Vážím si
možnosti být na kandidátce s lidmi, jejichž životní hodnoty sdílím. S mnohými z nich jsem se
v průběhu života setkávala a setkávám profesně či v zájmových organizacích. Věřím, že společné úsilí
přinese své „ovoce“.

Stručný životopis, představení se

Vdaná, 2 dcery (*2001 a 2008)
1993 ukončení MFF UK (učitelství matematiky a fyziky)
1993 až 2005 učitelka a 4 roky zástupkyně ředitele na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína
2005 až 2006 učitelka na Střední průmyslové škole v Hradci králové
2006 provozní, PR a koordinátorka volnočasových aktivit v KMC Sedmikráska
od 2006 dosud akademický pracovník na Fakultě informatiky a managementu UHK

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech

Hospodářka a spoluorganizátorka některých akcí pobočného spolku Jednoty českých matematiků a
fyziků Hradec Králové (www.jcmf.cz/node/304).
V minulosti členka výkonného a kontrolního výboru KRC Sedmikráska, z.s., dosud aktivní
dobrovolnice a organizátorka akcí pro rodiny s dětmi tamtéž (www.sedmikraskahk.cz).
V minulosti hospodářka Společnosti ochránců památek ve východních Čechách (www.sopvc.cz).

Kontakt

E-mail: iva.vojkuvkova@seznam.cz

 
 
Připojte se