fbpx

Mgr. Hana Šimáčková

Mgr. Hana Šimáčková


 

Oblast znalostí

Sociální oblast, sociální podnikání, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, školství.

Politická příslušnost a kandidatura

Bez politické příslušnosti, kandidátka za Nestraníky.

Povolání

Speciální pedagožka, vedoucí sociálního podniku BISTRO u dvou přátel obecně prospěšné společnosti
SKOK do života, specializovaná sociální pracovnice pro oblast sexuality a vztahů dospělých lidí
s mentálním postižením, konzultantka v oblasti sociálního podnikání pro MPSV.

Proč kandiduji

Rozhodla jsem se kandidovat v rámci Koalice pro Hradec. Mou motivací jsou především lidé, kteří
v tomto uskupení jsou a kterých si lidsky moc vážím. Jsou také skvělými odborníky ve svých profesích.
Svou odborností jsou připraveni pomáhat. Myslím, že všichni společně vnímáme, že komunální
politika je především služba občanům města. A právě to mi je velmi blízké.

Ráda bych se v případě zvolení věnovala následujícím oblastem:
– podpora zavádění smysluplných inovací v mateřských a základních školách, vnímám nutnost
většího naslouchání potřebám žáků a rodičů, aby se mohli aktivněji podílet na směřování škol
zřizovaných městem Hradec Králové
– podpora rozšíření nabídky vzdělávání pro děti v předškolním a základním vzdělávání
– podpora spolupráce s existujícími alternativními školami a školkami
– podpora zaměstnávání lidí se zdravotním postižením – magistrát města Hradce Králové by se
mohl stát příkladem dobré praxe zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro další
zaměstnavatele a tím je motivovat

Stručný životopis, představení se

Narodila jsem se roku 1985 v Hradci Králové, zde žiji dodnes s manželem Miroslavem. Toto město
mám spojeno s mnoha krásnými vzpomínkami a žiji v něm moc ráda. Ačkoli je zde stále dost věcí,
které by bylo potřeba zlepšit.

Již za svých studií oboru speciální pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze jsem začala pracovat
v královéhradecké obecně prospěšné společnosti SKOK do života, která pomáhá mladým lidem
s mentálním postižením samostatně bydlet a pracovat. V roce 2012 jsme spolu se sedmi lidmi
s mentálním postižením otevřeli sociální podnik BISTRO u dvou přátel, kde postupem času získalo
práci 25 lidí s mentálním postižením, psychiatrickým onemocněním a také smyslovým postižením.
Těmto lidem práce v BISTRU pomáhá začít samostatně bydlet, žít podle svých představ a možností
a aktivně se podílet na životě města, které mají rádi. Díky zkušenostem, které jsem tu nasbírala, jsem
se mohla stát lokálním konzultantem sociálního podnikání pro MPSV a pomáhat tak dalším lidem
tvořit podobné podniky.

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech

Roku 2014 jsem se začala aktivně věnovat komunální politice v rámci uskupení Koalice pro Hradec.
Od roku 2014 jsem členkou komise rady města pro výchovu a vzdělávání, od listopadu 2017 členkou
pracovní skupiny komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb města Hradec Králové pro
osoby se zdravotním postižením.

Nyní kandiduji znovu do komunálních voleb a jsem připravena pracovat pro naše město – Hradec
Králové.

Kontakt

E-mail: hana.simackova@gmail.com

Fcb: Hana Šimáčková 

 
 
Připojte se