fbpx

Mgr. et Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D.

Oblast znalostí

Správa příspěvkových organizací, dotační management, problematika vysokých škol, kultura.

Politická příslušnost a kandidatura

KDU-ČSL.

Povolání

Ředitel Městského muzea v Jaroměři.

Proč kandiduji

To, že můžeme žít ve svobodné společnosti, nepovažuji za „danou“ samozřejmost, ale za výsadu, o
kterou bychom měli neustále pečovat. Současně i městská samospráva, od které se odvíjí
dlouhodobý rozvoj našeho města, je v rukou konkrétních lidí, majících různá politická přesvědčení a
různé zájmy, pohříchu často vzdálené obecnému zájmu obyvatel Hradce. Naše muzeum spravuje
národní kulturní památku Wenkeův dům, jednu z prvních důležitých staveb „našeho“ architekta
Josefa Gočára. I dnešní politici se na Gočára rádi odvolávají, ale bohužel, se město během let zásadně
odchýlilo od Gočárova záměru, aby šlo o město čisté, přehledné, plné zeleně a hlavně město, ve
kterém je radost žít.

Ve velké zkratce řečeno, mou snahou v samosprávě města je právě obecná
snaha o návrat ke Gočárovým urbanistickým ideálům města sloužícího široké veřejnosti a jejich
prosazení proti dílčím – a mnohdy městu škodícím – zájmům různých lobbistických skupin. Mými
prioritami jsou opatření vedoucí ke snížení dopravní zátěže, podpora mladých rodin prostřednictvím
obecní bytové výstavby a prostřednictvím rozvoje příměstské zeleně (nejen již dosti zatížených
Hradeckých lesů) pro každodenní rekreaci a hraní si s dětmi. Dále bych rád svou zkušeností přispěl ke
zvýšení konkurenceschopnosti a přitažlivosti města podporou základního vzdělávání a intenzifikací
spolupráce se školstvím středním a vysokým, a konečně k dalšímu rozvoji kultury v našem městě.

Stručný životopis

Narodil jsem se ve Frýdlantu v Čechách, ale až do střední školy jsem žil s rodiči v Mladé Boleslavi.
Rodinné kořeny máme ve východních Čechách, v nedalekém Chvojenci, kde jsem trávil každé léto. Do
Hradce Králové jsem se před několika lety přiženil. Po gymnáziu (včetně roku studií v USA) jsem
vystudoval religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a později archeologii na
Univerzitě v Hradci Králové.

Během doktorských studií, věnovaných problematice původních národů
Sibiře, jsem strávil dohromady několik let střídavě ve finském městě Rovaniemi a v terénu západní
Sibiře. Po návratu do České republiky jsem pracoval jako archeolog v jičínském muzeu a poté jako
projektový manažer evropských dotací v Praze a v Hradci Králové. Od r. 2016 pracuji jako ředitel
Městského muzea v Jaroměři, kde plně uplatňuji své humanitní znalosti a současně praxi z dotačního
managementu.

S manželkou a několikaměsíční dcerkou žijeme v Hradci Králové a společný čas trávíme především v
přírodě. Na koníčky mnoho času nezbývá, ale pokud ano, patří mezi ně běh, rybaření, myslivost a
externí přednášení na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností

Za občansky angažovanou považuji samotnou práci v Městském muzeu, při které musíme neustále
zvažovat a naplňovat potřeby obyvatel města, od školních dítek po seniory. Současně mi takto práce,
spolu s předchozí prací dotačního manažera krajských projektů, přinesly možnost seznámit se s
chodem městské i krajské samosprávy.

Kontakt

E-mail: rudolf.havelka@email.cz

 
 
Připojte se