fbpx

Mgr. Alena Nosková

Mgr. Alena Nosková

Oblast znalostí

Sociální oblast, právo, veřejné opatrovnictví a rozhodování s podporou.

Politická příslušnost a kandidatura

Bez politické příslušnosti, kandiduji za Nestraníky.

Povolání

Pracuji ve společnosti SKOK do života, o.p.s., jako profesionální podpůrce. Mým úkolem je poskytovat
podporu při rozhodování dospělým lidem s mentálním postižením, aby mohli žít samostatně a podle
svých představ a nemuseli mít soudem stanoveného opatrovníka. Součástí mé práce je dlouhodobá
pomoc s hospodařením s penězi, jednání s úřady, řešení dluhů a jiných krizových životních situací.

Stručný životopis, představení se

Pocházím z Trutnova. Po vystudování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně jsem krátce
pracovala jako advokátní koncipient. Zlomovým okamžikem v mém životě bylo narození mých dvou
dětí, a to nejen v osobním, ale i v profesním životě. Rozhodla jsem se zaměřit se na smysluplné
pomáhání druhým lidem, což dalo mému životu nové naplnění. Od roku 2014 pracuji v neziskové
organizaci SKOK do života, o.p.s. s dospělými lidmi s mentálním postižením, kterým pomáháme
samostatně bydlet a pracovat.

Věnuji se oblasti opatrovnictví, omezení svéprávnosti a rozhodování s podporou. Zkušenosti z praxe
jsem využila jako jedna ze spoluautorek při tvorbě Metodiky veřejného opatrovnictví
Královéhradeckého kraje.

Přestože nejsem rodilá Hradečačka a žiji zde teprve od roku 2010, město Hradec Králové jsem si
zamilovala díky přátelské povaze zdejších lidí, osobité a neobvyklé architektuře, úžasnému propojení
s přírodou a příjemnému a klidnému prostředí. Hradec Králové se stal se domovem pro mě i mé děti.
Vždy jsem se zajímala o věci veřejné a byla aktivním občanem. Nyní jsem se rozhodla společně s lidmi
z Koalice pro Hradec, kterých si vážím a kterým důvěřuji, kandidovat do zastupitelstva našeho města.

Věřím, že je možné vyvážit různorodé zájmy zdejších obyvatel a učinit z Hradce Králové moderní a
podnětné místo pro všechny bez rozdílu.

Kontakt

E-mail: alena.noskova@skokdozivota.cz
Fcb: https://www.facebook.com/alena.noskova.79

 
 
Připojte se