fbpx

Josef Podhajský

Josef Podhajský

Oblast znalostí

Zoologie, kultura

Politická příslušnost a kandidatura

Bez politické příslušnosti, Nestraníci.

Povolání

OSVČ, obchodník.

Proč kandiduji

Proč kandiduji? Protože mi není lhostejné prostředí a potažmo město ve kterém již 40let žiji a jsem
přesvědčen, že je stále co zlepšovat, v mém konkrétním případě na poli kultury.

Stručný životopis, představení se

Po příchodu z vojny jsem se z Pardubic odstěhoval do Hradce Králové a má přirozená zvědavost mě
donutila zapojit se do mnoha aktivit. Jsem zakladatel a více jak třicet let předseda spolku chovatelů
exotických zvířat, spoluzakládající člen ochranářského spolku ČSOP Na Plachtě, bývalý instruktor
parašutismu a posledních patnáct let dramaturg hudebního doprovodného programu v rámci
divadelního festivalu. Jsem ženatý se stále jednou manželkou a máme syna Josefa a dceru Pavlu.
Mám velký zájem, aby se nejen mé rodině, ale všem, kteří si to zaslouží, žilo v našem městě dobře.

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech

Člen komise Rady města pro kulturu, pořadatel hudebních akcí, předseda spolku chovatelů
exotických zvířat, člen ochranářského spolku ČSOP Na Plachtě, organizátor přednášek se zoologickou
a cestovatelskou tématikou.

Kontakt

E-mail: shell.ka@tiscali.cz
FCB: Josef Podhajský

 
 
Připojte se