fbpx

Ing. Stanislav Klik, Ph.D.

Ing. Stanislav Klik, Ph.D.

Oblast znalostí

Ekonomie, mezinárodní vztahy a mezinárodní politika, evropská integrace (EU), vysoké školství
(financování, řízení).

Politická příslušnost a kandidatura

Bez politické příslušnosti, kandidát za KDU-ČSL.

Povolání

Manažer projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání, Dům dětí a mládeže.

Proč kandiduji

● snaha/ochota předat profesní zkušenosti “pro veřejné blaho” (vím, že to zní jako hrozné
klišé, ale já to tak mám)
● podělit se o své manažerské zkušenosti z veřejné sféry – univerzity
● chci přispět k lepšímu finančnímu řízení aktivit města
● zlepšit řízení investičních akcí

Stručný životopis, představení se

Jsem ekonom se znalostí mezinárodní politiky a evropské integrace. To jsou oblasti mého studia na
pražské Vysoké škole ekonomické i pozdější Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Vždy mi šla
matematika a bavily mě jazyky, na matfyz to však nebylo a proto padla volba na studium Fakulty
mezinárodních vztahů VŠE. A nelituji.
Studium této školy a předchozí praxe mi posléze umožnily působit téměř 15 let v roli kvestora
hradecké univerzity – tedy takového finančního a provozního ředitele školy. Za tu dobu se univerzita
výrazně proměnila, strukturovala, rozrostla a zkvalitněla a jsem šťastný, že jsem mohl být u toho a
spolupracovat na těchto změnách, a přitom se hodně naučit od svých kolegů a partnerů.

Vloni jsem se rozhodl pro změnu působiště a z univerzity se přesunul do role manažera v našem
městě připravovaného science centra, jehož úkolem bude populární formou přibližovat fungování
lidského těla zejména žákům škol, ale rovněž veřejnosti. Čeká nás sice ještě hodně práce, avšak díky
spolupráci s partnery z řad univerzit působících v našem městě i fakultní nemocnicí věřím, že to
zvládneme.
Vážím si volného času, který věnuji rodině, sportu (kolo, brusle, běh) a kultuře (dobré divadlo,
hudba).

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností

V letech 2006-14 jsem byl po dvě funkční období členem Finančního výboru zastupitelstva města.

Kontakt

E-mail: stanislav.klik@seznam.cz
Fcb: Stanislav Klik 

 
 
Připojte se