fbpx

Ing. Růžena Divecká

Ing. Růžena Divecká

Oblast znalostí

Vodní hospodářství, životní prostředí, nemovitosti a majetkoprávní vztahy, památky, stavební řád a
územní plánování.

Politická příslušnost a kandidatura

Bez politické příslušnosti, kandiduje za Nestraníky.

Povolání

Technická pracovnice ve vodním hospodářství, vedoucí referátu vodních toků.

Proč kandiduji

Jsem místní patriot a není mi lhostejný stav místa, kde žiji. Chtěla bych především přispět k lepší
správě města včetně stanovení priorit jeho dalšího rozvoje do budoucna. Hlavními tématy, jejichž
řešením bych se chtěla zabývat, jsou územní plán, odpadové hospodářství města, zeleň ve městě a
světelné znečištění. Důraz kladu i na dopravní obslužnost, zejména pak na možnosti zvýšení podílu
cyklodopravy a MHD a snížení dopravního zatížení centra města tranzitní dopravou.

Stručný životopis, představení se:

Narodila jsem se a celý život žiji v Hradci Králové. Vystudovala jsem Gymnázium Boženy Němcové v
Hradci Králové a Stavební fakultu ČVUT v Praze – obor vodní hospodářství.
Jsem vdaná a mám 2 dospělé děti. Kromě zájmu o životní prostředí v rámci komunální politiky mne
zajímá architektura a především památky. Ve volném čase se věnuji orientačnímu běhu a mezi mé
oblíbené aktivity patří také turistika a cykloturistika.

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností

V tomto volebním období působím jako předsedkyně Komise Rady města pro životní prostředí, v
předchozím období jako členka Výboru Zastupitelstva pro životní prostředí. Kromě toho v současné
době zastupuji Město Hradec Králové v představenstvu Hradeckých služeb, a.s.

Kontakt

E-mail: rudiv@centrum.cz

Facebook: Růženka Divecká 

 
 
Připojte se