fbpx

Ing. Josef Melichar

Ing. Josef Melichar

Oblast znalostí

Technika, historie, životní prostředí.

Politická příslušnost a kandidatura

KDU-ČSL

Povolání

Konstruktér

Proč kandiduji

V Hradci Králové žiji od svého narození. Vnímám, jak se naše město mění, v něčem pozitivně, některé
věci by se ještě měly zlepšit. Není mi lhostejné směřování naší společnosti, bez aktivního zapojení
podstatné části obyvatel však k žádné pozitivní změně nedojde. Líbivá hesla ani laciné sliby nám nic
nepřinesou. Mezi mé priority patří ochrana přírody, ne však ta samoúčelná, nýbrž především ta, která
zlepšuje úroveň života nás všech. V současnosti jde o zadržení vody v krajině, které dle mého názoru
není možné bez nových vodních děl. Vadí mi také úbytek orné půdy, a to, že se často staví na těch
nejúrodnějších lokalitách. Poklesl význam strojírenství, které mělo v našem městě dlouhou tradici.
Chátrající areály nejsou plně využity, místo toho se staví na zelené louce.

Stručný životopis, představení se

Vzdělání: ČVUT Fakulta strojní – zaměření na procesní inženýrství, promoce 1992
Jazyky: němčina, angličtina
Jsem ženatý, mám tři děti. K mým zájmům patří historie a turistika. Podílím se na organizaci akcí
kolem naší farnosti např. Křesťanský bál, Masopust pro celou rodinu, Týden otevřených kostelů,
prohlídky věží a zvonů katedrály Sv. Ducha atd.

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech

Za Koalici pro Hradec působím v představenstvu Městských lesů Hradec Králové, a.s.

Kontakt

E-mail: kmb.melicharovi@seznam.cz
Fcb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006135288707

 
 
Připojte se