fbpx

Ing. Jan Zajíc

Ing. Jan Zajíc

Oblast znalostí

Potravinářský průmysl, lidová kultura.

Politická příslušnost a kandidatura:

Bez politické příslušnosti, kandiduje za KDU-ČSL.

Povolání

Výkonný projektant procesních zařízení v potravinářském průmyslu.

Proč kandiduji

Během studia na vysoké škole jsem začal postupně zjišťovat, jak prostředí, ve kterém žijeme,
ovlivňuje společnost a společenské vazby, které v něm prožíváme. Začal jsem číst a diskutovat o
dopravě uvnitř města, o urbanismu jako celku. V návaznosti na to jsem některé věci začal porovnávat
s tím, co jsem viděl okolo sebe a nejedna věc mne překvapila (a bohužel ne vždy pozitivně). Během
této doby jsem měl šanci vidět některá evropská města podobné velikosti jako můj rodný Hradec a
potkat nejeden dobrý i odstrašující příklad. Po mnoha diskusích s přáteli jsem si tehdy uvědomil, že
pokud chci něco změnit, lajkováním na Facebooku a diskutováním nad sklenicí piva toho příliš
nedokážu.

Sním o Hradci Králové, o kterém se bude mluvit opět jako o salonu. Ne však salonu minulosti, ale jako
o salonu současnosti. Sním o fungujícím městě s kvalitní architekturou a chytrými řešeními, ve
kterém se bude i v budoucnu dobře žít, o městě, které bude opět živé a ve kterém budou lidé
spokojeni. Cestou k tomu by měly být především dobře fungující detaily a koncepční řešení v
krátkodobých i dlouhodobých horizontech. Jako největší problémy současnosti vidím přetížení
dopravy uvnitř města, vylidňování centra na jedné straně a rozdrobování jeho okrajů na straně
druhé. Jako téměř časovanou bombu vnímám nedostatek kapacit k dostupného bydlení
a zanedbanou údržbu některých lokalit.

Stručný životopis, představení se

Narodil jsem se v roce 1988 v Chlumci nad Cidlinou, ale celý život žiji v Hradci Králové. Dětství jsem
prožil na pomezí Benešovy třídy a Malšovic. Absolvoval jsem studium na Střední průmyslové škole
(bývalá strojní) a ve svém vzdělání pokračoval na Českém vysokém učení technickém v Praze. Mým
osudovým oborem se staly stroje pro potravinářský průmysl (konkrétně především pivovarská
technologie).

Období studia mi dalo mimo jiné možnost žít ve větším městě a zde poznat mnoho inspirativních lidí.
Přes navrhování provozů jsem se v této době začal zajímat o fungování města jako "živého stroje" a
po návratu ze studií jsem se pozvolna zapojil do lokální politiky jako nezávislý kandidát. Mým
největším životním koníčkem (nebo spíše koněm) vždy byla tradiční lidová kultura (folklor), kterému
se aktivně věnuji od školních let. V současnosti je mou největší oporou ve všem, co dělám moje
trpělivá žena.

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech, v orgánech společností

Celý život se zabývám lidovou kulturou a několik posledních let i pořádáním veřejných akcí s tím
spojených.Jsem řadovým členem iniciativy Mluvme spolu

Kontakt

E-mail: zajicja@gmail.com

 
 
Připojte se