fbpx

Ing. František Frola

Ing. František Frola

Oblast znalostí

Věcná a právní problematika životního prostředí a ochrany přírody a krajiny, zahradní a krajinářské
tvorby (zahradní architekt), správní právo a výkon státní správy, problematika myslivosti.

Politická příslušnost a kandidatura:

KDU-ČSL

Povolání

Projektant v oblasti zahradní architektury a krajinného plánování a dokumentář, posuzovatel EIA/
SEA, lektor a zkušební komisař v oblasti myslivosti.

Proč kandiduji

V komunální politice mohu zúročit své praktické zkušenosti z výkonu státní správy, kterou jsem
vykonával jako státní úředník na úrovni kraje a Ministerstva životního prostředí v oddělení pro státní
správu v Hradci Králové. Znám problematiku obcí, co se týká výkonu státní správy v oboru své
působnosti. Kandiduji také proto, že se domnívám, že mohu být užitečný se svými znalostmi
problematiky věcné a právní oblasti životního prostředí, ve které pracuji více jak 40 let.

Životopis

Narodil jsem se v únoru 1955 v Lipově, okr. Hodonín, jako druhorozené dítě manželům Josefu a Marii
Frolovým. Mám dvě sestry. Absolvoval jsem ZDŠ v Kuželově a později čtyřleté Gymnasium ve Strážnici
maturitou. V roce 1979 jsem úspěšně složil státní zkoušku na Vysoké škole zemědělské v Brně, fakultě
zahradnické se specializací zahradní architektura a životní prostředí. Po studiu a roční prezenční
vojenské službě jsem nastoupil jako dělník do zahradnické výroby v Hradci Králové v Kuklenách v roce
1980. Později jsem přijal pozici vedoucího zahradnického kombinátu podniku Služby Hradec Králové.
Na této pozici jsem pracoval do roku 1986. Na základě výběrového řízení jsem byl přijat jako SOR na
východočeské KNV v Hradci Králové na odbor VLHZaŽP na pozici ochrany ZPF a později myslivosti a
rybářství. Zde jsem se v roce 1987 stal vedoucím oddělení. Po zrušení KNV v roce 1990 jsem byl
nějakou dobu nezaměstnaný. V letech 1991-94 jsem pracoval jako zahradní architekt v ZOO Dvůr
Králové nad Labem.

V letech 1995-98 jsem pracoval jako vedoucí oddělení ochrany přírody na ČÚOP
středisko Pardubice. V roce 1999 jsem se stal OSVČ jako projektant v oboru zahradní architektury. V
letech 2001-02 jsem působil opět jako zahradní architekt a vedoucí zahradnictví a zahradních a
speciálních služeb v ZOO – Safari Dvůr Králové. Poté do roku 2008 jsem byl vedoucím oddělení
speciálních služeb v projektu výstavby elektrárny na fytomasu ve společnosti EGST, s.r.o. Hradec
Králové. V letech 2008-10 jsem pracoval jako OSVČ v oboru posuzování vlivů na životní prostředí. Dva
roky jsem byl nezaměstnaným. Od 05/2012 do 09/2013jsem pracoval na dobu určitou na MŽP OVSS
Hradec Králové jako SOR na oddělení ochrany přírody a krajiny. Od roku 2014 jsem učil zahradnické
obory na SOU v Čáslavi do roku 06/2014. Od roku 2015 jsem invalidním důchodcem ve III, stupni
invalidity. 26. 6. 2018 jsem odešel do starobního důchodu.

Jsem ženatý, mám 3 děti (2 syny a dceru). Žiju v Hradci Králové od roku 1983. Manželka PaedDr.,
Mgr. Marie Frolová je učitelkou na střední soukromé škole v Hradci Králové.

Osvědčení, aprobace a autorizace: autorizovaný krajinářský architekt ČKA, č.a. 02 041, autorizovaný
dokumentář a posudkář EIA a konceptář SEA od MŽP, soudní znalec v oboru dendrologie, krajinného
rázu a zemědělství a zahradní architektury, zkušební komisař a lektor myslivosti ze státní zkouškou
VOMZ v ČR a zkouškou z myslivosti v Polsku.
Záliby: myslivost, ochrana přírody a krajiny a chalupaření.

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech a společenských organizacích

Člen Řádu svatého Huberta (světský myslivecký řád) se sídlem v Kuksu od roku 1994, rytíř a emeritní
mistr Řádu, člen ČMMJ, místopředseda Mezinárodního sdružení myslivců příhraničí, člen KDU-ČSL od
roku 2015, v minulosti místopředseda Společenství vlastníků domu.

Kontakt

E-mail: f.frola@seznam.cz
www. admiral-hk.cz
fcb František Frola

 
 
Připojte se