fbpx

Ing. Bohuslav Čáp

Ing. Bohuslav Čáp

Oblast znalostí

Energetika, obecná technika, sport

Politická příslušnost a kandidatura

Bez politické příslušnosti, kandiduje za KDU-ČSL.

Povolání

Technik, nyní důchodce

Proč kandiduji

V Koalici pro Hradec vidím subjekt, který bere komunální politiku jako skutečnou službu občanům a je
schopen při rozhodování přidat k právnímu řádu i etické hledisko. To v současné politice i
společenském životě velmi chybí. Proto jsem se rozhodl za Koalici kandidovat.

Stručný životopis, představení se

Vystudoval jsem ČVUT fakultu elektrotechnickou a celý profesní život jsem strávil v elektrárně
Opatovice, která za celou dobu několikrát změnila vlastníka i název. Začal jsem na provozní pozici a
před odchodem do důchodu jsem pracoval několik let jako vedoucí oddělení strategického rozvoje.

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech

V současném volebním období jsem členem sportovní komise Rady města,
pracuji v několika neziskových organizacích jak se sportovním (starosta Orla), tak se zájmovým
zaměřením (zahrádkáři – předseda US ČZS, včelaři).

Kontakt

E-mail: bohuslavcap@seznam.cz

 
 
Připojte se