fbpx

Ing. arch. Jan Falta

Ing. arch. Jan Falta

Oblast znalostí

Architektura, urbanismus, stavební památky a historie.

Politická příslušnost a kandidatura

KDU-ČSL

Povolání

Autorizovaný architekt ČKA, vedoucí odboru, historik a památkář, soudní znalec.

Proč kandiduji

 dlouhodobě v Hradci Králové žiji, proto své znalosti v oblasti profesního zájmu nabízím i pro
správu věcí veřejných

Stručný životopis, představení se

 absolvent fakulty architektury ČVUT
 autorizovaný architekt České komory architektů (od 1993)
 badatel, památkář a historik
 vedoucí odboru Magistrátu města (od 2008)
 náměstek Národního památkového ústavu pracoviště v Pardubicích a památkář pro státní
hrady a zámky památkového ústavu (2001-2008)
 výzkumný a vývojový pracovník (2006-2010)
 vysokoškolský pedagog (2007-2010)

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech

 člen Výboru Zastupitelstva města pro územní plánování a rozvoj města (od 2004)
 předseda a člen Komise Rady města pro městské památky 2003-2006
 člen Výboru zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro kulturu a památkovou péči
 člen Zastupitelstva a Rady města Hradec Králové v letech 2003-2006

Kontakt

E-mail: kduhk@seznam.cz
Fcb: Jan Falta

 
 
Připojte se