fbpx

Ing. Anna Maclová

Ing. Anna Maclová

Oblast znalostí

Sociální služby, zdravotnictví, kultura, cestovní ruch, neziskové organizace, školství.

Politická příslušnost a kandidatura

Bez politické příslušnosti, kandiduje za KDU-ČSL.

Povolání

Ekonomka, nyní náměstkyně primátora města Hradec Králové za KDU-ČSL v rámci Koalice pro Hradec,
od 25.10.2011 uvolněná pro výkon veřejné funkce z pozice ředitelky Oblastní charity Hradec Králové
gesce – školství, sociální věci a zdravotnictví (2011-2014)
– sociální věci, zdravotnictví, kulturu a cestovní ruch – nyní

Proč kandiduji

Do politiky jsem vstoupila v roce 2010, kdy jsem byla poprvé zvolena do zastupitelstva města. Byla
jsem nespokojena s některými procesy, a tak jsem si řekla, že budu aktivní a třeba budu mít
příležitost alespoň něco změnit. Dostala jsem důvěru, snažím se vzdělávat, diskutovat, věcem
porozumět a poctivě pracovat. Nemohu říct, že se naplnila všechna má přání a očekávání, na
prosazení mnoha věcí nás dosud, za Koalici pro Hradec, je málo (jsme pouze dva zastupitelé). Přesto
si myslím, že něco se povedlo. Např. iniciovala a odpracovala jsem velkou část na nové koncepci
kultury do roku 2030, podílela jsem se na zavedení nastavení systému rozvoje sociálních služeb
vytvoření sítě a financování formou vyrovnávacích plateb, spolupodílela jsem se na tvorbě a realizaci
dalších koncepcí – prorodinné politiky, rozvoje sociálních a navazujících služeb, prevence kriminality,
koncepce zdravého, aktivního a pozitivního stárnutí, také cestovního ruchu. Mojí oblíbenou činností
je rozvoj mezinárodních vztahů, a to nejenom s partnerskými městy. Podílela jsem se na realizaci
mnoha projektů – např. seriálu vzpomínkových akcí k 150. výročí bitvy u Hradce Králové Königgrätz
1866 s mezinárodní účastí, na dokončení a instalaci mistrovských varhan ve Filharmonii Hradec
Králové, vzniku projektu Hradecký memoriál a mnoha dalších. Přispěla jsem k zařazení ZUŠ Střezina,
zařízení pro odlehčovací službu a domu pro sociální bydlení Harmonie III do programu investic, jakož i
ke změně nastavení městské ubytovny.

Vzhledem k podpoře Koalice pro Hradec a nadšení i nově příchozích lidí, a také z důvodu aktuální
politické a společenské situaci v naší zemi, cítím potřebu v rámci svých možností a schopností setrvat
v aktivním přístupu a kandidovat znovu. Chci věřit tomu, že v následujících komunálních volbách
uspějeme o něco lépe a při vyšším počtu zastupitelů budeme mít daleko větší sílu prosazovat náš
program a hájit zájmy našich voličů.

 

Stručný životopis, představení se

Pocházím ze Slovenska, familiárně mi odmala říkají Aneta, jsem šťastně vdaná, matka 3 synů. Podrobnější životopis na: http://www.maclova.cz/o-mne/zivotopis

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech

Kromě náměstkyně primátora jsem zastupitelkou Královéhradeckého kraje za KDU-ČSL v rámci
Koalice pro Královéhradecký kraj od X. 2012, aktuálně pracuji jako:
– členka výborů zastupitelstva Královéhradeckého kraje sociálního, pro kulturu a památky
– členka pracovní skupiny pro plánování sociálních služeb Královéhradeckého kraje
– členka koordinační skupiny pro plánování sociálních služeb města Hradec Králové
– předsedkyně dozorčí rady Klicperova divadla, o.p.s.
– členka dozorčí rady Filharmonie Hradec Králové, o.p.s.

– členka správní rady Nadačního fondu na podporu středoškolských studentů

V minulosti členka sociálně-zdravotní komise a komise pro prevenci kriminality a rodinu rady města
Hradec Králové, vedoucí pracovní skupiny pro seniory a pro národní a etnické menšiny a osoby v
obtížné životní situaci komunitního plánování na úrovni města, členka dozorčí rady Krematoria, a.s.

Kontakty

E-mail: amaclova@seznam.cz
Odkaz na vlastní www: www.maclova.cz
Odkaz na Facebook: Aneta Anna Maclova
Odkaz na Twitter: @amaclova

 
 
Připojte se