fbpx

David Smetana

David Smetana

Oblast znalostí

Zemědělství, cestovní ruch.

Politická příslušnost a kandidatura

KDU-ČSL

Povolání

Soukromý zemědělec

Proč kandiduji

Ve městě Hradec Králové bych se rád věnoval rozvoji cestovního ruchu a péči o zeleň. Jsem
přesvědčen o tom, že Hradec Králové je krásné město, které skýtá mnoho možností pro turistický
ruch a návštěvníky z celého světa.

Stručný životopis, představení se

Je mi 45 let a jsem soukromý zemědělec. Hospodařím na okraji Hradce Králové ve Svobodných
Dvorech. Věnuji se převážně pěstování brambor, zelí a cibule, zelí dále zpracováváme na kysané zelí.
Vypěstované plodiny i produkty prodáváme přímo na statku. Manželka se věnuje malému rodinnému
penzionu. Všechny naše 3 děti navštěvují školská zařízení v Hradci Králové .

Občanská angažovanost a působení v komisích a výborech

Angažuji se v rámci KDU-ČSL, mimo jiné jsem členem celostátního výboru. Jsem členem finančního
výboru zastupitelstva města, v minulosti jsem působil v kontrolním výboru a v komisi rady města pro
cestovní ruch.

Kontakt

E-mail: smetana.david@gmail.com

 
 
Připojte se