fbpx

Hradec Králové – Město přátelské seniorům

Město Hradec Králové, ve kterém dnes žije přes 21 tisíc obyvatel starších 65 let, se dlouhodobě věnuje vytváření příznivého prostředí a kvalitních podmínek pro všestranný a plnohodnotný život seniorů.

Vedle naplňování koncepcí rozvoje prorodinné politiky, kultury či v oblasti sociálně zdravotní podporuje rozvoj vhodného bydlení pro seniory nebo prevenci kriminality.

„Ve městě vzniká množství aktivit, které podporují dialog generací i multigenerační solidaritu, rozvoj dostupného, nízkonákladového bydlení pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením. Pořádá se zde celá řada vzdělávacích, společenských nebo sportovních akcí, které jsou určené právě pro seniory,“ řekla Anna Maclová (Koalice pro Hradec), náměstkyně primátora odpovědná za problematiku sociálních věcí.

Zastupitelé Hradce Králové přijali 27. března 2018 v této souvislosti koncepční dokument, který v oblasti podpory pozitivního, aktivního a zdravého stárnutí v Hradci Králové definuje priority a navrhuje konkrétní cíle a opatření na následujících pět let. Koncepce vychází z národního akčního plánu a dalších strategických dokumentů Královéhradeckého kraje a města Hradce Králové.

„Důvodem zpracování koncepce bylo přehodnotit dosavadní aktivity pro seniory a spolu s nimi vnést do stávajícího dění určitý systém, definovat cíle a opatření, které mohou mnohé zkvalitnit. Podkladem byla i statistická data, mezi seniory jsme dělali dotazníková šetření, abychom znali potřeby a možnosti všech skupin seniorů,“ dodala Maclová.

Senioři se podíleli i na SWOT analýze, která shrnuje analytickou část koncepce. V návrhové části dokumentu jsou navržená opatření v základních oblastech života seniorů, jako je bydlení, prostředí, mobilita, vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby nebo bezpečnost.

 

➡ Výsledky volebního programu 2014 – 18:  ✅33 splněno, 🕒 17 probíhá, ❌ 7 nesplněno. 👉Více zde.

 
 
Připojte se