fbpx

Budeme tam, co Vy?

Dnes v pondělí 15. ledna od 16. hodiny zasedne poprvé Zastupitelstvo města Hradce Králové.

Naši zastupitelé, Ing. Anna Aneta Maclová, Prof. MUDr. Jan Čáp a Mgr. Jiří Vojáček, budou hájit zájmy svých voličů, volebního programu Koalice pro Hradec.

Na odkaze níže můžete průběh zasedání sledovat online z pohodlí domova či práce.

https://www.hradeckralove.org/sledujte-zastupitelstvo-mesta-on-line/

V případě, že link na sledování online nebude fungovat, naleznete aktuální informace na Facebook události zde: https://www.facebook.com/events/1525878727556440/

Program zastupitelstva

1.Zpráva o činnosti Rady města Hradec Králové za období od 01.12. do 28.12.2018
2.Plán práce Rady a Zastupitelstva města Hradec Králové na I. pololetí roku 2019
3.  Písemnosti adresované 4. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové
4.Návrh jmenovitého složení členů komisí Rady města Hradec Králové a výborů Zastupitelstva města Hradec Králové pro volební období 2018-2022
5.Návrh na poskytnutí dotací na činnost sportovních organizací 2019
6Návrh dotací na sportovní akce I. pololetí 2019
7.Návrh individuálních dotací společnosti FC Hradec Králové, a.s., pro rok 2019
8.Návrh na poskytnutí dotací na sportovní akademie mládeže na rok 2019
9. Návrh na vyhlášení a ocenění nejúspěšnějších sportovců roku 2018 města Hradec Králové v kategorii dospělých
10. Návrh na poskytnutí dotací na rozvoj cestovního ruchu 2019 – I. kolo
11.  Změny v dotačních smlouvách v oblasti cestovního ruchu
12. Návrh programu cyklu Královéhradecká nábřeží 2019, schválení znění veřejnoprávních smluv
13. Poskytnutí dotace na provoz Královéhradecké labské o.p.s.
14. Úprava smlouvy o závazku veřejné služby pro Filharmonii Hradec Králové o.p.s. a návrh dohody o narovnání
15. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a dosud nevyměřeného penále – oblast kultury
16.Calendarium Regina 2019 – aktualizace údajů o akcích, schválení znění veřejnoprávních smluv
17.Návrh na poskytnutí dotací na činnost kulturních organizací 2019
18. Individuální žádosti o dotace v oblasti kultury
19.Správa majetku města – nakládání s byty
20.Správa majetku města – prodej nemovitosti
21.Správa majetku města – výkup nemovitosti
22.Správa majetku města – směna nemovitosti
23.Správa majetku města – dar nemovitosti
24.Správa majetku města – bezúplatný převod
25.Valná hromada společnosti Aldis, a.s.
26.Schválení druhu, režimu a zadávacích podmínek ve veřejné zakázce „Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové“
27.Schválení druhu, režimu a zadávacích podmínek ve veřejné zakázce „Lávka přes Labe v Hradci Králové“
28.Jednání se společnostmi CTP o uzavření soudního smíru
29.Návrh na zvolení členů pracovní komise ve věci dalšího postupu při realizaci fotbalového stadionu
30.Žádost o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu předání znaleckého posudku
31.Návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Hradci Králové
32.Programové prohlášení koaličních stran zastoupených v Radě města Hradec Králové na volební období 2018 – 2022
33.Správa majetku města – právo stavby v k. ú. Nový Hradec Králové
 
 
Připojte se