fbpx
Regulace hazardu v Hradci Králové
23. června 2018

V regulaci hazardu se město Hradec Králové vydalo zlatou střední cestou. V posledních letech vytěsnilo herny z centra města, zakázalo blikající reklamy a výraznější označení heren, omezilo jejich provozní dobu. „Dlouho jsme diskutovali o nevhodnosti provozování hazardu v dosahu školských, sociálních a církevních zařízení, zda lze tolerovat vzdálenost 100 nebo 150 m. V lednu 2018 …

Seriál vzpomínkových akcí Königgratz 1866
21. června 2018

V roce 2016 uplynulo 150 let od rozhodující bitvy rakousko-pruské války u Hradce Králové, která doslova změnila Evropu. Způsobila mimo jiné zánik monarchie a nastartovala cestu k naší státní samostatnosti. Bitva si vyžádala desítky tisíc obětí – mrtvých, zraněných vojáků, tisíce zajatých, pohřešovaných. Město Hradec Králové se ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, Gardou města Hradec …

Mistrovské varhany v královéhradecké filharmonii
21. června 2018

V březnu 2018 se konaly první dva koncerty, na kterých se plně rozezněly v koncertním sále Filharmonie Hradec Králové nové varhany. Završil se tak proces rekonstrukce sálu a několikaletá snaha o dostavbu tohoto mistrovského nástroje, který je nyní druhým největším „světským“ nástrojem svého druhu v České republice. „Klíčovým momentem pro mé rozhodnutí podpořit dlouholeté úsilí dostavět …

21. června 2018

Dne 30. 6. 2011 podepsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Josef Dobeš, Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu pod názvem „Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové“.  Realizace projektu probíhala od července 2011 a plný provoz centra byl zahájen od akademického roku 2014/2015. Celkové způsobilé výdaje projektu dosahovaly přibližně 398,1 mil. Kč, …

21. června 2018

Pouze dva objekty z 18 století Pivovarská a Pajkrova flošna zůstaly zachovány z hradecké bastionové pevnosti, která se začala bourat v r. 1893. Dlouho se hledalo jejich využití. O vybudování unikátního studentského klubu v Pajkrově flošně projevila zájem Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, která přislíbila z větší části projekt financovat. Náklady se odhadují na 35 milionů. …

1 2 3 9
Připojte se