fbpx

4. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové

Sjednotit pod jeden výbor pro koncepční rozvoj města, územní plán a investice není praktické a tato široká komise nemusí mít kapacitu zabývat se majetkem a rozvojem bydlení, podobně jako investicemi.

Město by mělo mít orgán, který by se zabýval jednak nakládáním s majetkem, jednak investicemi včetně různých dotačních programů a rozvojem dostupného bydlení.

Navrhli jsme zřízení výboru pro majetek, investice a rozvoj bydlení odděleně od výboru pro územní plán, rozvoj města. Tento návrh nebyl přijat. V diskusi jsme alespoň navrhli úkol radě zhodnotit do 30.6. činnost výboru pro územní plán, rozvoj města a investice a v případě potřeby navrhnou komise rady pro majetek a pro investice a rozvoj bydlení. Toto usnesení bylo přijato většinou 19 hlasů.

Podpořili jsme schválení druhu, režimu a zadávacích podmínek ve veřejné zakázce „Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové„. Investice z ITI by jinak propadla a může zlepšit dopravu v našem městě.

Návrh řešení sporu se společností CTP byl stažen, stejně jako prodej pozemku u Alessandrie společnosti Golem, k němuž jsme měli výhrady.

 
 
Připojte se